Відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 Журналістика

23 червня 2021 р. на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньої-професійної програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В онлайн-заході взяли участь завідувачка кафедри журналістики професорка Світлана Семенко, доценти Марина Свалова, Леся Лисенко та Сергій Шебеліст і стейкголдери – головна редакторка телеканалу «Центральний» Діана Литвиненко й директорка департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації Вікторія Пилипенко.

Гарант освітньої програми Марина Свалова ознайомила присутніх зі змістом  ОП та подякувала членам робочої групи та стейкголдерам за висловлені раніше побажання й зауваження, котрі були враховані під час оновлення програми підготовки майбутніх журналістів. Зокрема введені нові дисципліни, посилена практична складова опанування навчальних дисциплін, узяті до уваги актуальні процеси в інформаційному просторі.

Так, професорка Світлана Семенко розробила курс «Медіаправо», в основу якого поклала знання, здобуті під час навчання за програмою підвищення кваліфікації/стажування «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики». А доценти Сергій Шебеліст і Леся Лисенко імплементуватимуть курс «Інфомедійна грамотність та критичне мислення» з використанням методології CLIL (предметно-мовного інтегрованого навчання). Викладачі пройшли курс навчання за програмою Європейського Союзу Erasmus+ КА2 Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd («Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України»). Курс «Медіастилістика», розроблений доценткою Мариною Сваловою, покликаний посилити практичні аспекти роботи з медійним текстом. Також студенти опановуватимуть дисципліну «Основи англомовного академічного письма».

Діана Литвиненко зазначила, що серед журналістів телеканалу «Центральний» є чимало випускників спеціальності «Журналістика», а практику проходять нинішні студенти. Їхня робота свідчить про належну підготовку медійників у ПНПУ імені В. Г. Короленка, зокрема опанування таких дисциплін, як «Основи журналістики», «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Журналістська етика», «Редакторський практикум».

За результатами засідання ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» освітньо-професійну програму «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кафедра журналістики висловлює вдячність членам робочих груп і стейкголдерам за плідну співпрацю.

Інші новини: