Модельні навчальні програми із зарубіжної літератури «Школа радості» для середньої освіти, у створенні яких взяла участь професорка Ольга Ніколенко, схвалені Міністерством освіти і науки України

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 75 новим модельним навчальним програмам для базової середньої освіти.

https://drive.google.com/file/d/1gCY8mn_OF4DiiZCnofO7C1XNAIqH6LqA/view

Серед них – модельні навчальні програми із зарубіжної літератури для 5-6 класів і для 5-9 класів, у розробленні яких найактивнішу участь взяла докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри світової літератури Полтавського національного  імені В.Г. Короленка Ольга Ніколенко.

У межах всеукраїнського проєкту до авторського колективу ввійшли відомі науковці й передові вчителі України: професори Ольга Ніколенко, Олена Ісаєва, Жанна Клименко, Лідія Мацевко-Бекерська, лауреати конкурсу «Учитель року», вчителі-методисти Людмила Юлдашева, Наталія Рудніцька, Вікторія Туряниця, Світлана Тіхоненко, Марина Вітко, Тетяна Джангобекова.  

Ці модельні навчальні програми забезпечують зміст і концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898, відповідно до якого обов’язковими компонентами мовно-літературної галузі є українська мова, українська література, зарубіжна література.

Нові модельні програми із зарубіжної літератури для 5-6 класів і 5-9 класів призначені для ЗСО з українською мовою навчання і стануть основою створення вчителями власних навчальних програм. Головна ідея модельних навчальних програм із зарубіжної літератури – ШКОЛА РАДОСТІ, тобто формування в учнів позитивного і креативного мислення через прилучення до здобутків світової літератури. 

Видатний педагог Василь Сухомлинський завжди наголошував на виключному значенні читання художньої літератури для виховання гармонійної особистості.

Нові модельні програми із зарубіжної літератури (авт. Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В. та ін.) розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/

Новостворені модельні навчальні програми будуть масово впроваджуватися в освітній процес закладів загальної середньої освіти поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року.

You may also like...