Кафедри української мови та української літератури співорганізатори науково-методичного діалогу «Виклики Нової української школи: 5–6 класи»

30 жовтня 2021 року кафедри української мови та української літератури Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка спільно з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, кафедрою українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди провели науково-методичний діалог «Виклики Нової української школи: 5–6 класи» (модератор заходу – Ольга Коваленко).

Захід відбувся в режимі онлайн-конференції на платформі Microsoft Teams http://surl.li/afymg. Науково-методичний діалог об’єднав понад 110 учителів української мови та літератури м. Полтави, Полтавської області, м. Харкова та науковців-філологів ЗВО.

Із доповідями виступили Ольга Коваленко, методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (Методологічні засади Нової української школи);

Олена Маленко, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, доктор філологічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Особливості модульних програм з української мови галузі мовно-літературної освіти);

Тетяна Ніколашина доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Проєктування сучасного уроку за модельними програмами «Українська мова. 5–6 класи);

Віра Мелешко, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Особливості модульних програм з української  літератури галузі мовно-літературної освіти); Тетяна Кушнір, учитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ступенів імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (Освітнє середовище НУШ: перші кроки);

Валентина Трапезнікова, учитель української мови та літератури ОЗ «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради» (Інструменти роботи зі школярами 5 класу НУШ); Надія Авраменко, учитель української мови та літератури Полтавської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради» (Підходи до оцінювання учнів у Новій українській школі). 

Мовно-літературна освіта НУШ включає багатовекторні впливи на свідомість і підсвідомість особистості, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності.

Знання української мови та української літератури стимулюють особистість до естетичного самовираження, активної участі в різних формах життя суспільства. Мова та література дають можливість учням осягнути мікро- й макросвіт, самоствердитися в умовах Нової української школи.

Перед учителем-філологом НУШ нині постають надважливі завдання щодо забезпечення здорового способу життя за допомогою здоров’язбережувальних технологій, підвищення мотивації до навчання, інтересу до навчальної дисципліни, формування творчих здібностей, цілісного мислення учнів, здатності до самопізнання, самооцінки, спроможності жити й працювати в гармонії з природою, собою, суспільством, бути стійким у різних буттєвих ситуаціях без шкоди людству та природі.

You may also like...