Професорка Світлана Семенко прочитала лекцію для студентів-журналістів Одеського національного політехнічного університету

6 жовтня  2021 р. завідувачка кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Світлана Семенко прочитала лекцію «Журнал “Рідний край” – перше легальне українське видання початку ХХ століття» в онлайн-форматі для студентів першого курсу спеціальності 061 Журналістика Одеського національного політехнічного університету.

Лекція відбулася в рамках укладеного договору про співпрацю між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка й  Одеським національним політехнічним університетом.

Під час лекції-презентації Світлана Семенко ознайомила майбутніх журналістів із історико-культурними умовами розвитку української преси в перші десятиріччя ХХ століття на Наддніпрянщині, виокремила основні перешкоди на шляху розвитку молодої української журналістики.

Лекторка окреслила програмові принципи роботи редакції журналу, ознайомила із проблематикою й архітектонікою «Рідного краю». Особливий акцент при характеристиці змістового наповнення було зроблено й на «одеській» сторінці часопису.

Значне зацікавлення у студентів викликало питання про журналістську  та громадську діяльність редакторів і видавців журналу Григорія Маркевича, Грицька Коваленка, Миколи Дмитрієва, Олени Пчілки.

Лекторка ознайомила слухачів із функціонуванням відродженого у 1999 році в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка альманахом «Рідний край».  

Наприкінці лекції професорка кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Надія Баландіна подякувала доповідачці за ґрунтовне висвітлення функціонування одного із знакових українських видань початку ХХ століття й висловила сподівання на подальшу співпрацю  ПНПУ імені В. Г. Короленка й ОНПУ.

You may also like...