Науково-методичний брифінг кафедри української мови для магістрантів першого курсу факультету філології та журналістики

Викладачки кафедри української мови з ініціативи завідувачки Ірини Павлової провели науково-методичний брифінг для магістрантів і магістранток першого курсу, що навчаються за спеціальностями 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) і 035.01 Філологія (Українська мова і література). На засіданні обговорено основні вимоги до написання й захисту магістерського дослідження з української мови.

Доцентка Тетяна Ніколашина докладно ознайомила із вимогами до технічного й змістового оформлення магістерської роботи, наголосила на винятковій значущості дотримання принципів академічної доброчесності, повідомила про обов’язкову перевірку тексту готового дослідження на унікальність за допомогою спеціалізованої програми «Юнічек», скрупульозно презентувала правила коректного цитування й покликання на використані джерела, а також лінгводидактичні аспекти, які мають врахувати майбутні педагоги під час виконання дослідження власне з методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти.

Доцентка Світлана Педченко схарактеризувала змістові й структурні параметри вступу кваліфікаційної роботи, закцентувавши увагу не лише на його обов’язкових компонентах, як-то: актуальності, меті, предметі, об’єкті, завданнях, методах дослідження та ін. – а й на важливості дотримання наукового стилю, використанні специфічних мовних кліше, властивих такому виду наукової розвідки. Крім того, Світлана Олександрівна й Ірина Григорівна окремо зупинилися на особливостях написання висновкової частини дослідження.

Загальноуніверситетські методичні рекомендації щодо організації, виконання та захисту кваліфікаційних (бакалаврських / магістерських) робіт у ПНПУ імені В. Г. Короленка, розміщені на сайті вишу, продемонструвала старша викладачка Людмила Дейна. З-поміж іншого вона сфокусувала увагу на вимогах до впорядкування бібліографічного опису використаної літератури, продемонструвала приклади оформлення для різних типів джерел. Також Людмила Володимирівна розповіла про основні правила оформлення презентації для публічного захисту майбутньої кваліфікаційної роботи.

Змістові й концептуальні особливості написання лінгводидактичного розділу магістерського дослідження зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) докладно описала завідувачка кафедри доцентка Ірина Павлова. Вона наголосила на необхідності аналізу шкільних програм з української мови та підручників різних авторів, розроблення власного комплексу тренувальних вправ із обраної теми або фрагментів уроків із урахуванням інноваційних методів і прийомів навчання рідної мови, зокрема інтерактивних.

Для зручності відеозапис онлайн-зустрічі вже розміщено на сайті кафедри.

Кафедра української мови зичить натхнення й дослідницького запалу всім здобувачам і здобувачкам вищої освіти. Упевнені, що разом зі своїми науковими наставницями ви зробите впевнений крок до власного фахового зростання.

You may also like...