Доцентка кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова виступила з науковою доповіддю на пленарному засіданні ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами»

30 листопада 2022 року доцентка кафедри англійської та німецької філології факультету філології та журналістики Тетяна Луньова виголосила наукову доповідь на пленарному засіданні іv Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», яку провів в он-лайн форматі Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Конференція була організована комітетом науковців з університетів України та зарубіжних держав: Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (France), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (Poland), Dokuz Eylṻl Ṻnivrsitesi (Turkey), Akg Global (India). Виступи доповідачів стосувалися питань експериментальних та теоретичних досліджень в контексті методики навчання іноземних мов у закладах вищої освіти, теоретичних і практичних аспектів методики навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні іноземних мов, інноваційних методик формування перекладацької компетентності студентів-філологів в умовах євроінтеграції.

Темою своєї доповіді доцентка Тетяна Луньова обрала «Спілкування з мовцями, для яких англійська не є рідною, як засіб удосконалення комунікативної компетентності студентів у контексті мультилінгвального повороту в мовній освіті». Доповідачка здійснила аналіз ключових засад концепції мультилінгвального повороту в мовній освіті й запронувала ключові аспекти для формування ефективної методики використання спілкування з мовцями, які не є носіями мови, для розвитку комунікативних копетентностей студентів, котрі опановують англійську мову. Доповідь викликала зацікавлення серед учасників конференції своєю актуальність і новизною.

You may also like...