Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 035 Філологія другого (магістерського) рівня

27 грудня 2022 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості освіти, на якому було підтримано рішення про успішне проходження Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка акредитації за освітньою програмою 035 Філологія другого (магістерського) рівня та надання сертифікату про акредитацію  від 29.12.2022 р.  № 3947.

Гарант освітньої програми «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» – доктор філологічних наук, завідувач кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко.

Вітаємо професорсько-викладацький колектив факультету філології та журналістики (очільниця – доц. Оксана Кирильчук) та студентів університету з успішним проходженням акредитації освітньої програми! Адже об’єктивна оцінка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПНПУ!

Запрошуємо оволодіти кваліфікацією перекладача та освоїти класичну іноземну філологію в ПНПУ імені В. Г. Короленка! Повсякчас міжнародна комунікація – запорука успіху. Відтак ректорат приділяє особливу увагу поглибленому вивченню іноземних мов в університеті та  розвитку наукового та методичного потенціалу спеціальності. Завдяки сприянню ректорки Марини Гриньової здійснюється успішна реалізація освітньої програми та розширюється коло провідних фахівців з філології, які залучаються для употужнення даної спеціальності за рахунок укладання міжінституційних угод та здійснення стратегії інтернаціоналізації освіти. До реалізації освітньої програми з філології уже зараз залучені професори з Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Данії, Естонії, Іспанії, Японії! Долучайтеся до короленківської родини, щоб отримати якісну філологічну освіту!

You may also like...