29 березня 2023 року проведено настановчу конференцію з науково-дослідницької практики для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література)

На платформі ZOOM відбулася настановча конференція з науково-дослідницької практики для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література).

Факультетський керівник доцент кафедри української мови Тетяна Ніколашина представила керівника практики із української літератури професора кафедри української літератури Світлану Ленську, директора бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Валентину Орєхову; ознайомила здобувачів вищої освіти з робочою програмою практики, метою, завданнями, прогнозованими результатами, із змістовими модулями, із критеріями оцінювання, з вимогами щодо оформлення звітної документації.

Тетяна Іванівна розповіла про вимоги до написання наукової статті з фаху, показала зразки наукових статей та тез, презентацій до супроводу виступу на науково-практичних конференціях.

Валентина Володимирівна ознайомила із структурними підрозділами, з фондами, із колекціями, із сайтом бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха.

Світлана Василівна окреслила вимоги опису бібліографічних джерел магістерського дослідження, зосередила особливу увагу про можливість підвищити фахову компетентність студентів під час проходження науково-дослідницької практики на інтернет освітніх платформах «ЕdEra», «Всеосвіта», «PROMETEUS».

Бажаємо студентам другого (магістерського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література) успішно пройти науково-дослідницьку практику та зреалізувати спрогнозовану мету.

You may also like...