29 березня 2023 року проведено настановчу конференцію з навчальної педагогічної практики в старшій школі для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

На платформі ZOOM відбулася настановча конференція з навчальної педагогічної практики в старшій школі для студентів групи УМ-51 денної форми навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Факультетський керівник доцент кафедри української мови Тетяна Ніколашина представила методистів – доцента кафедри української літератури Ганну Радько, доцента кафедри української літератури Ганну Радько, доцента кафедри психології Тетяну Дзюбу, професора кафедри андрагогіки та педагогіки Валентину Цину;

ознайомила здобувачів вищої освіти з базами практик, робочою програмою практики, метою, завданнями, прогнозованими результатами, із змістовими модулями, із критеріями оцінювання, з вимогами щодо оформлення звітної документації.

Тетяна Іванівна розповіла про вимоги до проєктування сучасного уроку з української мови у старшій школі, показала зразки конспектів уроків, презентації до них.

Ганна Іванівна окреслила вимоги до сучасного уроку з української літератури, зосередила особливу увагу на позакласній роботі з української мови та літератури у старшій школі та про можливість підвищити фахову компетентність студентів під проходження практики на методичних платформах «На Урок», «Всеосвіта», «EdEra», «PROMETEUS».

Бажаємо студентам другого (магістерського) рівня спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) успішно пройти навчальну педагогічну практику в старшій школі та зреалізувати спрогнозовану мету.

You may also like...