Оновлення освітніх програм «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі стейкхолдерами та членами робочої групи

У квітні (7.04. 2023) та травні (4.05. 2023) відбулися робочі зустрічі з оновлення освітньо-професійних програм «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно),  (перша – англійська)» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. До складу робочих груп з оновлення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти входять: завідувачка кафедри англійської та німецької філології, доцентка Марина Зуєнко (гарантка освітньої програми), доценти кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська,  Михайло Рахно, директор ТОВ «ВОРККОНСАЛТ» Павло Сьомич, студентка групи ГФ-37 Анна Кулик; освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – доцентка кафедри ангійської та німецької Ірина Тимінська (гарантка освітньої програми), доцентки Марина Зуєнко, Руслана Шрамко, директор ТОВ «ВОРККОНСАЛТ» Павло Сьомич, студент групи ГФ-56 Святослав Сиволага.

Представники ТОВ «ВОРККОНСАЛТ» ознайомили учасників робочої групи з сучасним обладнанням для здійснення синхронного перекладу, продемонстрували роботу перекладача-синхроніста, представили інформаційні технології для здійснення послідовного та синхронного перекладу у форматах face to face and online.

Колектив кафедри англійської та німецької філології щиро дякує представникам міжнародної компанії «ВОРККОНСАЛТ» за консультативну допомогу та базу практики для майбутніх перекладачів.

You may also like...