Акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16 травня 2023 року акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література (англійська))» за спеціальністю 014 Середня освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (гарант – доцент кафедри англійської та німецької філології Валентина Воскобойник).

19 травня 2023 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видало сертифікат про акредитацію цієї освітньо-професійної програми строком дії до 1 липня 2028 року.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» засвідчує якісний рівень як самої програми, так і її реалізації в освітньому процесі в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

You may also like...