Обговорили результати реалізації міжнародного проєкту  «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземних мов як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (MultiEd)

16 червня 2023 року команда MultiEd від ПНПУ імені В.Г. Короленка взяла участь в обговоренні результатів реалізації грантової угоди 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP Європейського Союзу Еразмус+ КА2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» / “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration”. В онлайн-засіданні брали участь деканка факультету філології та журналістики доцент Оксана Кирильчук, менеджерка проєкту –Марина Зуєнко, завідувач кафедри англійської та німецької філології, а також доценти кафедри англійської та німецької філології – Ірина Тимінська, Вікторія Кравченко.

Результати імплементації грантової угоди полягають у досягненні таких цілей, як: оновленні освітніх програм  ЗВО «Середня освіта (Мова і література (англійська) та мова і література (німецька)», «Середня освіта (Мова і література (англійська)», «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська)», «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»; викладання нових і оновлених курсів з використанням методології CLIL; розроблення електронного курсу «Методологія CLIL»; розробка «Стратегія багатомовної освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка»; розробка і проведення воркшопів для освітян України  з використання методології CLIL (предметно-мовне інтегроване навчання).

За грантовими вимогами впроваджено як обов’язкова освітня компонента на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Вступ до академічного письма» (доценти кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко, Вікторія Кравченко);«Вступ до методології CLIL» (доцент кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська); «Теорія засвоєння іноземної мови» (доцент кафедри англійської та німецької філології Євгенія Вєнєвцева); «Мова, культура, суспільство» (доценти кафедри англійської та німецької філології Валентина Воскобойник, Тетяна Луньова); «Інфомедійна грамотність та критичне мислення» (доцент кафедри журналістики Леся Лисенко). На другому  (магістерському) рівні вищої освіти, а саме в освітніх програмах: «Середня освіта (Мова і література (англійська)» та «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», уведено наступні дисципліни: «Академічне письмо (англійська мова)», «Методологія CLIL у контексті освітніх технологій» (доценти кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко, доцент Вікторія Кравченко). В освітніх програмах третього (наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) викладаються дисципліни «Методологія досліджень та академічне письмо (англійською мовою)» (доцент Вікторія Кравченко); «Методологія CLIL» (професор кафедри світової літератури) Ольга Ніколенко).

Адміністрація університету, професорсько-викладацький склад факультету філології та журналістики, студенти висловлюють подяку координатору проєкту, кандидату філологічних наук Олександрі Головко та Тартуському університету (Естонія) за всебічну підтримку та допомогу в реалізації міжнародного проєкту.

You may also like...