Відбулося засідання робочих груп зі створення / оновлення освітньо-професійних програм для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 061 Журналістика

19 червня 2023 р. на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у змішаному форматі відбулося засідання робочих групи зі створення / оновлення освітньо-професійних програм «Журналістика» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні проєктів ОП узяли участь деканка факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук, завідувачка кафедри журналістики професорка Світлана Семенко (гарантка ОП «Журналістика» другого (магістерського) рівня), доцентка Марина Свалова (гарантка ОП «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня), заслужений журналіст України Анатолій Мішин, доцентка Леся Лисенко, старша викладачка Оксана Зелік, члени робочих груп: директорка департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Вікторія Пилипенко, керівник холдингу «Сіль.Медіа», головний редактор сайтів «Сіль. Медіа» та «Полтавська хвиля» Віталій Улибін, здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня освіти Юлія Харченко і здобувачка освіти другого (магістерського) рівня освіти Альона Ягольник. Як стейкголдерки до обговорення долучилися директорка ПП «Вісті Плюс» Юлія Шабля, головна редакторка інтернет-видання «ЗМІСТ» Анастасія Добряк, випускова редакторка сайтів «Полтавська хвиля» та «Сіль.Медіа» Катерина Ткаченко, головна редакторка Полтавської філії АТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “Лтаваˮ» Карина Москаленко.

Очільниця факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук відзначила активну роботу кафедри журналістики, урізноманітнення співпраці зі стейкголдерами для вдосконалення освітніх програм «Журналістика» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до потреб сучасної медіагалузі та освітніх інновацій.

Марина Свалова, гарантка освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня, яка проходила акредитаційну експертизу, ознайомила з рекомендаціями щодо подальшого вдосконалення освітньої програми, здійсненими на основі звіту експертної групи та висновків галузевої експертної ради, зазначила, що  для конкретизації унікальності програми варто наповнити ОК «Практикум з регіональної журналістики», «Проблематика засобів масової комунікації» темами, які стосуються роботи сучасних регіональних медіа, медіа територіальних громад.  

Віталій Улибін зазначив, що відповідно до потреб сучасної медіагалузі було здійснено важливе доповнення переліку ОК компонентами «Журналістська етика та стандарти професійної діяльності», «Конфлікточутлива журналістика», «Фактчекінг та інформаційна безпека» й запропонував активніше залучати до співпраці стейкголдерів-роботодавців зі сфери цифрових медій.

Леся Лисенко повідомила, що ОК «Інфомедійна грамотність та критичне мислення», «Фактчекінг та інформаційна безпека», «Теле-і радіожурналістика», «Кросмедійна журналістика» буде оновлено відповідно до потреби актуалізації цифрових навичок та сучасних аспектів цифрової безпеки.

Карина Москаленко як випускниця ОП «Журналістика» першого (бакалаврського рівня) наголосила на важливості співпраці зі стейкголдерами-випускниками, запропонувала продовжити та урізноманітнити практику кафедри щодо залучення випускників до майстер-класів, гостьових лекцій, спільних творчих проєктів.

Анастасія Добряк як випускниця ОП «Журналістика» першого (бакалаврського рівня) запропонувала організовувати творчі проєкти, які здобувачі освіти можуть виконувати спільно з редакціями під час опанування дисциплін із циклу професійної підготовки.

Катерина Ткаченко для посилення практикоорієнтованості ОП «Журналістика» першого («бакалаврського) рівня висловила пропозицію проводити спільно зі стейкголдерами-роботодавцями ознайомлювальні лекції-бесіди для студентів, присвячені вимогам сучасних редакцій до журналістів.

Юлія Харченко відзначила важливість заміни ОК «Безпекознавство» на «Безпекознавство з основами домедичної допомоги», що посилить загальну підготовку журналіста відповідно до сучасних ризиків професії.

Світлана Семенко, гарантка ОП «Журналістика» другого (магістерського) рівня повідомила, що при укладанні ОП було враховано всі вимоги затвердженого стандарту вищої освіти зі спеціальності 061Журналістика (наказ № 994 від 8 листопада 2022 р.), що вводиться в дію в 2023/ 2024 н. р.

Членкиня робочої групи, директорка департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Вікторія Пилипенко, зазначила, що особливу увагу при укладанні ОП «Журналістика» другого (магістерського) рівня було приділено практичній підготовці: відповідно до вимог стандарту вищої освіти зі спеціальності 061Журналістика було введено такі види практики: «Виробнича практика в медіагалузі» (12,5 кредитів) і «Виробнича з управління медійними та медіаосвітніми проєктами».

Директорка ПП «Вісті Плюс» Юлія Шабля запропонувала при вивченні дисципліни ОП «Журналістика» другого (магістерського) рівня «Управління медіапроєктами» запропонувати магістрантам спільно зі стейкголдерами-роботодавцями розробити менеджерські медіапроєкти для редакцій регіональних і місцевих ЗМК.

Здобувачка освіти другого (магістерського) рівня освіти, членкиня робочої групи Альона Ягольник відзначила доцільність імплементації в   «Медіаосвіта та інноваційні методики викладання» тем, спрямованих на розробку творчих медіаосвітніх проєктів для різних вікових груп.

Виладачі кафедри журналістики висловлюють подяку всім учасницям та учасникам засідання за конструктивний діалог, підтримку освітньо-професійних програм і сподіваються на подальшу співпрацю.

You may also like...