Оприлюднення результатів студентського наукового дослідження Ігоря Олюхи для студентів І і ІІ рівнів вищої освіти на факультеті української філології та журналістики

15 травня 2024 року відбулося оприлюднення результатів наукового дослідження «Євген Тимченко, його мовознавчий і літературний спадок» Ігоря Олюхи, студента 4 курсу (група УФ–41) факультету української філології та журналістики, у рамках серії науково-методичних зустрічей викладачів кафедри української мови й здобувачів І та ІІ освітніх рівнів спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (Українська мова та література).

Захід зорганізували й модерували доцент, завідувач кафедри української мови Ірина Павлова та доцент кафедри української мови Світлана Педченко. На зустрічі була присутня Оксана Кирильчук, декан факультету української філології та журналістики.

Ігор презентував відомості про життєвий шлях і роль у розвиткові української науки видатного лінгвіста, лексикографа, перекладача, поліглота Євгена Костянтиновича Тимченка (полтавця за походженням), про його літературні уподобання і значення для української культури перекладацької спадщини, зокрема карело-фінського поетичного епосу «Калевала».

Елітарна мовна особистість Євгена Тимченка виформовувалася в складний і трагічний час української історії.

Наукова спадщина видатного мовознавця не втрачає актуальности й нині на тлі відповідального нормування української мови й повернення питомих норм, насильницьки вилучених упродовж минулих століть, насамперед синтаксичних.

         Привертає увагу стиль Ігоря, його глибоке занурення в обстежувані мовознавчі проблеми, оприявнені й належно проаналізовані в доповіді, окреслені лінгвістичні переконання, уміння говорити зрозуміло про складні речі, переконувати й зацікавлювати важливими питаннями, поки що не належно вивченими в українському мовознавстві.

         Дякуємо доповідачеві й чекаємо нових досліджень.

You may also like...