Гостьова лекція Юлії Браїлко для студентів факультету української філології та журналістики

16 травня 2024 року відбулася гостьова лекція «Новітні словотвірні норми української мови» для здобувачів І та ІІ освітніх рівнів спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) й 035.01 Філологія (Українська мова та література).

Своїми теоретико-практичними набутками зі студентами факультету української філології та журналістики поділилася Браїлко Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач сектору криміналістичних та психологічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Юлія Іванівна схарактеризувала важливе для сучасного українського нормотворення питання, зокрема звернула увагу на складні випадки суфіксальної деривації, їхню відповідність питомим ознакам державної мови.

Особливе зацікавлення в слухачів викликали розмірковування про творення назв осіб за родом діяльности, жіночих назв української мови (фемінітивів), назв осіб за місцем проживання чи етнічною належністю (катойконіми та етноніми).

Яскраво проілюстровані тези вельмишановної науковиці про найпродуктивніші словотвірні моделі, доречність їх уживання, стилістичну маркованість, необхідність словникової кодифікації спонукали здобувачів вищої освіти до активного обговорення порушеної мовознавчої проблеми.

Захід зорганізували й модерували доцент, завідувач кафедри української мови Ірина Павлова та доцент кафедри української мови Світлана Педченко.

Щиро дякуємо Юлії Іванівні за інформативно розлогу й стилістично довершену лекцію та запрошуємо до нових зустрічей!

You may also like...