Робота кафедри української мови в дистанційному режимі

Форми дистанційної роботи, якими послуговуються викладачі кафедри української мови, активізують систематичну індивідуальну роботу зі студентами, сприяють поглибленню вмінь останніх самостійно працювати з різноманітними джерелами навчального матеріалу.

Викладачі успішно опанували та впровадили в освітній процес інструменти й методи інтерактивної та віддаленої взаємодії зі студентами факультету філології та журналістики, факультету технології та дизайну, факультету фізичного виховання, факультету історії та географії, природничого, фізико-математичного факультетів. Зокрема надіслано електронною поштою та розміщено в Google-класах необхідні матеріали (підручники, довідники, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи тощо), для проміжного контролю використано можливості платформи Google Forms; у програмах Skype і Zoom відбуваються заплановані відповідно до навчального навантаження лекційні й практичні заняття; у месенджерах Viber і WhatsApp викладачі оперативно надають здобувачам освіти індивідуальні консультації; крім того, студенти надсилають електронні чи фотоваріанти виконаних завдань, що дає змогу контролювати засвоєння матеріалу, узагальнювати й коментувати досягнуті результати й оцінювати роботу відповідними балами.

В умовах карантину викладачі кафедри української мови дбають і про самоосвіту. Від 30 березня І. Г. Павлова, Т. І. Ніколашина, С. О. Педченко, Л. В. Дейна, Н. М. Лукаш є постійними учасниками дистанційних заходів у межах проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”: знання, отримані на вебінарах, викладачі планують використовувати під час викладання мовознавчих дисциплін. Професор Л. Ф. Українець дистанційно виконує завдання індивідуального плану підвищення кваліфікації, яке вона нині проходить на кафедрі української, іноземних мов та перекладу Полтавського університету економіки і торгівлі.

Куратори академічних груп у телефонному та відеорежимі підтримують тісний зв’язок зі студентами. Так, С. О. Педченко, Л. В. Дейна, С. П. Галаур провели кураторські години онлайн. Особлива увага була звернена на моніторинг стану здоров’я студентів, їхньої адаптації до умов карантину та дистанційного навчання. Усі куратори регулярно нагадують своїм вихованцям про необхідність дотримання вимог щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу COVID-19.

Інші новини: