ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ФФЖ

Навчальні курси «Теорія літератури» і «Методологія сучасного літературознавства» посідають особливе місце у фаховій підготовці філологів, оскільки систематизують та узагальнюють ті літературні факти й процеси, які вивчалися на бакалавраті. Студенти-магістранти на більш високому рівні вивчають теоретичну наповненість основних понять літературознавчої науки, їхню дискусійність у сучасній філології, осмислюють специфіку літератури як виду мистецтва. В умовах карантину було організоване навчання у дистанційній формі для магістрантів груп УМ(р/а)-51 та УФМ(р)-51: доц. кафедри української літератури С.В. Ленська провела низку індивідуальних консультацій, студентам були надані електронні версії лекцій, навчальної літератури, підручників і посібників, а також проведені практичні заняття з обох предметів.

You may also like...