Інноваційні форми роботи кафедри світової літератури: проєкт «Українські перехрестя зарубіжних письменників»

21 квітня 2020 р. в межах реалізації навчальної освітньої програми  «Середня освіта. Мова і література (англійська) та Мова і література (німецька)» першого рівня вищої освіти (бакалаврат)за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань  01 Освіта / Педагогіка, зокрема опанування  вибіркової дисципліни за вибором студентів «Інтерактивні методи навчання зарубіжної літератури», студентка групи Ін(а/с)-46 Дереча Оксана розробила індивідуальний проєкт «Українські перехрестя зарубіжних письменників (Р.М. Рільке і Україна)». Випуск 1.

Навчальна дисципліна викладається кафедрою світової літератури.

Науковий керівник індивідуального проєкту – кандидат філологічних наук, доцент Тарасова Наталія Іванівна.

Мета заходу – на практиці реалізувати знання, набуті в процесі засвоєння навчальної вибіркової дисципліни «Інтерактивні методи вивчення зарубіжної літератури», через інтерактивні форми й технології популяризувати інформацію про зв’язки зарубіжного письменства з нашою країною, залучити до читання художньої літератури сучасних школярів. Споконвіку Україна приваблювала митців своєю красою, працелюбними людьми, мелодійністю мови, народною піснею. Для австрійського письменника Райнера Марії Рільке Україна стала дуже близькою й залишила глибокий слід у його житті.

За своє життя Р.М. Рільке багато подорожував. Він був у Чехії, Франції, Італії, Данії, Німеччині, Швеції, Бельгії, Єгипті, Іспанії, Північній Африці. Не кожна країна мала на письменника великий вплив, але Україна для Р.М. Рільке була землею, в якій він знайшов свою духовну батьківщину.

У презентації індивідуального проєкту  представлено дослідження впливу подорожей Р.М. Рільке Україною, проаналізовані твори поета, написані ним після відвідин України, зокрема Полтави, здійснено спробу узагальнити українські враження Р.М. Рільке та з’ясувати місце творів української тематики у творчій спадщині митця. Індивідуальний проєкт допоможе відкрити сучасним читачам цікаву сторінку життя відомого австрійського письменника й показати вплив української культури, побуту на формування світогляду великого майстра слова. Україна здавна вабила творчих особистостей. Письменники різних епох і народів присвятили нашій Батьківщині багато поетичних рядків, які  зливаються у дзвінку пісню любові до української землі. 

You may also like...