Інноваційні форми роботи кафедри світової літератури : індивідуальний проект «Українські перехрестя зарубіжних письменників (Міцкевич і Україна)»

28 травня 2020 р. в межах реалізації навчальної освітньої програми — «Середня освіта. Мова і література (англійська) та Мова і література (німецька)» першого рівня вищої освіти (бакалаврат)за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, а саме, опанування вибіркової дисципліни за вибором студентів «Інтерактивні методи навчання зарубіжної літератури» — студентка групи Ін(а/с)-46 Дереча Оксана продовжила розробку індивідуального проекту «Українські перехрестя зарубіжних письменників». Підготовлено випуск 3 – «Міцкевич і Україна».

Навчальна дисципліна викладається кафедрою світової літератури. Науковий керівник індивідуального проекту – кандидат філологічних наук, доцент Тарасова Наталія Іванівна.

Мета заходу – на практиці зреалізувати знання, набуті при засвоєнні навчальної вибіркової дисципліни «Інтерактивні методи вивчення зарубіжної літератури», та через інтерактивні форми і технології популяризувати інформацію про зв’язки зарубіжного письменства з нашою країною, залучати таким чином до літератури й сучасних школярів.
Україна здавна приваблювала до себе митців світового письменництва. Нашій батьківщині присвячували найкращі свої рядки поети і письменники різних країн та епох. І всі вони зливаються у дзвінку пісню – пісню любові до нашої землі.
Адам Міцкевич – талановитий поет, засновник романтизму в польській літературі. Доля закинула його в Україну, краса й неповторність якої навіки полонили поета. В Україні Міцкевич перебував понад дев’ять місяців, цікавився суспільним та культурним життям, фольклором та історією, написав більшість своїх сонетів, баладу «Воєвода», вірш «Дозор» тощо.
У презентації індивідуального проєкту представлено дослідження впливу подорожей А. Міцкевича Україною на його творчість, проаналізовані твори поета, написані ним під час та після відвідин України, здійснено спробу узагальнити українські враження А. Міцкевича та з’ясувати місце творів української тематики у творчій спадщині митця. Індивідуальний проєкт допоможе відкрити сучасним читачам цікаву сторінку життя відомого польського письменника й показати вплив української культури, побуту на формування світогляду великого майстра слова.

You may also like...