На засіданні кафедри української мови обговорено звіт аспірантів спеціальності 035 Філологія (мовознавство)

23 червня 2020 року відбулося чергове засідання кафедри української мови, на якому було заслухано звіти аспірантів І–ІV років навчання спеціальності 035 Філологія (мовознавство), а також обговорено дисертаційну працю Наталії Кислої «Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників у сучасній українській літературній мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Микола Іванович Степаненко).

Викладачі кафедри української мови позитивно оцінили навчально-наукову діяльність аспірантів Наталії Кислої, Аліни Дерій, Лади Прийми, Олександра Ярмака (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Микола Степаненко), Юлії Гришко, Анжели Корнет (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Людмила Українець) протягом звітного періоду.
Професор Микола Степаненко відзначив, зокрема, широку географію участи в міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, інтернет-конференціях, онлайн-семінарах (Будапешт, Венеція, Полтава, Черкаси, Ніжин та ін.), а також оприлюднення наукових розвідок не лише у фахових виданнях України, а й іноземних філологічних журналах, що зареєстровані в міжнародних каталогах періодики та індексуються в наукометричних базах даних.

Професор Людмила Українець зауважила, що в умовах дії карантинних обмежень для отримання консультацій наукових керівників і виконання освітньої програми аспіранти активно послуговувалися сучасними дистанційними засобами комунікації (Zoom, Viber, e-mail та ін.), що позитивно вплинуло на результативність наукових досліджень.

Семестрові звіти аспірантів засвідчили, що здобувачі наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (мовознавство) завершили 2019–2020 навчальний рік із високими результатами в навчально-науковій діяльності.
Ухвалою засідання кафедри української мови було затверджено звіти аспірантів І–ІV років навчання за ІІ семестр 2019–2020 н.р., а дисертацію Наталії Кислої одноголосно рекомендовано подати до спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

You may also like...