На факультеті філології та журналістики відбувся науково-практичний семінар із методики підготовки сучасних силабусів

3 вересня 2020 р. голова методичної ради факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка доцент Ольга Орлова організувала і провела науково-практичний семінар із питань методики підготовки силабусів навчальних дисциплін. У семінарі взяли участь викладачі кафедр української мови, української літератури, журналістики, світової літератури, англійської та німецької філології, романо-германської філології. Викладачі факультету обговорили структуру та фахове наповнення силабусів – персоніфікованих програм для здобувачів вищої освіти бакалаврату та магістратури відповідно до освітніх програмам 2020 року.

Ольга Орлова підкреслила загальну орієнтацію силабусів на самостійне користування студентами і запропонувала для обговорення членами методичної ради новацію документа – визначення політики курсу. У ході дискусії методична рада, керуючись «Методичними рекомендаціями щодо розроблення силабусу навчальної дисципліни у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка» від 26 червня 2020 р., виробила систему сучасних вимог до здобувачів вищої освіти та викладачів для регулювання їхньої взаємодії у процесі навчання. Вимоги охоплюють принципи організації аудиторної та самостійної роботи студентів, питання культури поведінки, академічної доброчесності та ін.

Викладачами факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка на чолі з деканом факультету Оксаною Кирильчук вироблена методична стратегія на навчальний рік – максимум індивідуальних ініціатив на тлі колегіальних обговорень.

You may also like...