Викладачі ПНПУ імені В.Г. Короленка взяли участь у міжнародному науково-освітньому тренінгу з методології та практики CLIL в межах проєкту Erasmus+ КА2

У межах реалізації міжнародного проєкту  «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» за програмою Erasmus+ К2 – розвиток потенціалу вищої освіти (2019-2022) 16-17 грудня 2020 р. відбувся завершальний етап науково-освітнього тренінгу “Content Language Integrated Learning for Tertiary Education” («Предметно-інтегроване навчання для вищої освіти») за участі університетів Естонії, Великої Британії, Німеччини, України. У масштабному тренінгу взяли участь 8 викладачів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: професор, завідувач кафедри світової літератури Ольга Ніколенко, доцент, завідувач кафедри англійської та німецької філології  Марина Зуєнко, доцент Ірина Тимінська, доцент Оксана Рудич, доцент Вікторія Кравченко, доцент Олена Бардакова, доцент Леся Лисенко, асистент Олексій Орлов. Організацію та координацію роботи з боку ПНПУ імені В.Г. Короленка здійснював відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків (начальник відділу – доцент Ірина Когут).

Міжнародний науково-освітній тренінг охоплював кілька етапів і тривав з травня по грудень 2020 року. Курс на чотири кредити містив декілька модулів для самостійного опрацювання, workshops, мікровикладання, аналізу і самоаналізу: “Introduction to CLIL”, “Practical Applications of CLIL”, “Teacher Collaboration in CLIL”, “Material Design in CLIL”, “Assessment in CLIL”, “Microteaching”.

У науково-освітньому тренінгу взяли участь 82 викладачі з українських закладів вищої освіти, а також 6 модераторів,  тренерів і  викладачів з університетів Великої Британії, Німеччини, Естонії.

Завершальний етап тренінгу відбувся 16-17 грудня 2020 року і був спрямований на виконання модуля “Microteaching”. Викладачі ПНПУ імені В.Г. Короленка представили практичну реалізацію методології CLIL у процесі викладання навчальних дисциплін для закладів вищої освіти викладачам іншим університетам України, Великої Британії, Німеччини, Естонії з подальшим обговоренням проведених занять у мікрогрупах.

У форматі BigBlueButton на платформі Moodle Тартуського університету 16-17 грудня 2020 р. працювало 10 груп, загалом було проведено 73 онлайн-мікрозаняття,  переглянуто 8 відеозанять із їхнім обговоренням.

Професор Ольга Ніколенко, завідувач кафедри світової літератури, директор Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури,  провела онлайн-заняття на тему “Financial Problems in New Drama (“A Doll’s House” by Henrik Ibsen)” з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХХ-ХХІ ст.».

Доцент Марина Зуєнко, завідувач кафедри англійської та німецької філології, провела онлайн-заняття на тему “Morphological Structure of the English Word. Word Building. Affixation” з дисципліни «Теоретичний курс англійської мови».

Доцент кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська  презентувала мікровикладання з дисципліни «Основи перекладознавства» на тему “Ways of Translating Proper Names”.

Доцент кафедри англійської та німецької філології Вікторія Кравченко провела онлайн-заняття на тему “Introduction to Lexicology” з дисципліни «Лексикологія англійської мови».

Асистент кафедри світової літератури Олексій Орлов запропонував для мікровикладання тему “Hallmarks of the Renaissance” з дисципліни «Літературні шедеври країн світу».

Доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Оксана Рудич успішно апробувала курс «Іноземна мова у професійній діяльності» для спеціальності «Соціальна робота» і представила онлайн-заняття на тему “Social Ethics”.

Доцент кафедри журналістики Леся Лисенко запропонувала для обговорення онлайн-заняття з дисципліни «Основи кіноосвіти» на тему “The types of shot composition”.

Доцент кафедри романо-германської філології Олена Бардакова провела онлайн-заняття з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (німецька мова)».

Усі викладачі ПНПУ імені В.Г. Короленка, які взяли участь у міжнародному науково-освітньому тренінгу в межах програми Erasmus+ КА2,  отримали схвальні відгуки за проведену роботу і відповідні сертифікати від Тартуського університету (Естонія). Полтавські науковці висловлюють глибоку повагу і вдячність європейським партнерам і особисто менеджеру проєкту Олександрі Головко за організацію тренінгу і набуття цінного методологічного досвіду.

Навчальні дисципліни, оновлені за методикою CLIL, будуть упроваджені в освітній процес Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з 2021 року.

You may also like...