Консультації зі стейкгодерами щодо оновлення освітньо-професійних програм «Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська)» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

11 та 18 травня 2021 року на факультеті філології та журналістики відбулися онлайн-засідання робочих груп щодо перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. У заході взяли участь викладачі кафедри англійської та німецької філології, студенти й випускники факультету філології та журналістики – Юлія Коріненко, Ольга Уманець, зовнішні стейкголдери – директор ТОВ Workconsult Павло Сьомич, менеджерка з персоналу ТОВ Workconsult, випускниця нашого факультету Наталія Ваколюк.

         Гарант освітньо-професійної програми «Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти, завідувач кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко висловила подяку зовнішнім стейкголдерам за пропозиції щодо проведення виробничої фахової практики з урахуванням сучасних викликів у роботі міжнародних компаній у сфері E-learning.

         Директор ТОВ Workconsult Павло Сьомич ознайомив присутніх із сучасним станом питань щодо працевлаштування й високого попиту на фахівців щодо наповнення контенту іноземними мовами – англійською, німецькою – освітніх платформ для мовної і професійної підготовки фахівців різних галузей. Водночас Павло Сьомич відзначив високий рівень володіння іноземними мовами випускниками факультету філології та журналістики, висловив побажання продовжувати плідну співпрацю саме із здобувачами вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

         Гарант освітньо-професійної програми «Філологія (Германські мови і література (переклад включно), перша – англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти, заступниця декана факультету філології та журналістики з навчальної роботи, кандидатка філологічних наук Ірина Тимінська ознайомила присутніх із навчальним планом, наголосила на тому, що продовжується співпраця з міжнародними партнерами щодо оновлення освітньої програми, зокрема  зауважила на тому, що контент трьох нових дисциплін («Теорія засвоєння іноземної мови», «Мова. Культура. Суспільство», «Основи методології CLIL») був розроблений протягом весняного семестру викладачами кафедр англійської та німецької філології та колегами з профільних кафедр восьми університетів України, трьох університетів із закордону (Німеччини, Великої Британії, Естонії) у межах співпраці в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ program (КA2 level, aimed at capacity building in higher education). Кандидатка педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської та німецької філології Євгенія Вєнєвцева обґрунтувала своєрідність викладання дисципліни «Теорія засвоєння іноземної мови», ураховуючи методичні рекомендації партнерів з Астонського університету (Велика Британія).

 Координація з оновлення освітньо-професійних програм з філології здійснюється з урахуванням пропозицій відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у ході реалізації міжнародного проєкту Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd”, у якому бере участь ПНПУ імені В.Г. Короленка спільно з іншими університетами України, Великої Британії, Німеччини, Естонії.

При складанні освітньо-професійних програм були враховані пропозиції студентів і випускників факультету філології та журналістики щодо впровадження досвіду проведення практичних занять з теорії і практики перекладу за участі фахівців з перекладу в перекладацьких компаніях.

За результатами засідання ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкти освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами. Колектив кафедри англійської та німецької філлології висловлює щиру вдячність учасникам робочих груп і стейкголдерам за співпрацю в підготовці філологів у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

You may also like...