На факультеті філології та журналістики 12 та 21 травня 2021 року відбулися он-лайн засідання із перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» на освітньому рівні «Магістр».

На он-лайн зустрічах, які зорганізувала гарант освітньої програми доцентка Кравченко Вікторія Леонідівна (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології), були присутні зовнішній стейкголдер Каткова Ірина Борисівна (заступниця директора з навчально-виховної роботи Кременчуцького ліцею №6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради); рецензентка освітньої програми Козіна Ірина Олексіївна (заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчителька англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старша вчителька Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавської області»), представники групи забезпечення спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література): професорка Ніколенко Ольга Миколаївна (докторка філологічних наук, завідувачка кафедри світової літератури), випускниця освітньої програми Скляр Олена Вячеславівна (магістрантка спеціальності 014.021Середня освіта (Англійська мова і література)).

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).

Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти, кандидатка філологічних наук Кравченко Вікторія Леонідівна ознайомила присутніх із навчальним планом, наголосила на тому, що продовжується співпраця з міжнародними партнерами щодо оновлення освітньої програми, зокрема наголосила на тому, що контент таких дисциплін («Академічне письмо», «Теорія засвоєння іноземної мови») був розроблений протягом весняного семестру викладачами кафедр англійської та німецької філології та колегами з профільних кафедр восьми університетів України, трьох університетів із закордону (Німеччини, Великої Британії, Естонії) у межах співпраці в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ program (КA2 level, aimed at capacity building in higher education).

Випускниця освітньої програми Скляр Олена Вячеславівна підкреслила важливість продовжувати залучувати студентів як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, оскільки це допомагає зміцненню зв’язку вищої освіти з ринком праці.

За результатами засідання ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкт освітньо-професійної програми для другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...