18 травня 2023 року проведено настановчу конференцію з виробничої філологічної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література)

На платформі ZOOM відбулася настановча конференція з виробничої філологічної практики для студентів групи УФ-31 денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література).

Факультетський керівник доцент кафедри української мови Тетяна Ніколашина представила методиста з української літератури доцента Наталію Зінченко, директора Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного Світлану Завалій; ознайомила здобувачів вищої освіти з базою практики, робочою програмою, метою, завданнями, прогнозованими результатами, із змістовими модулями та критеріями оцінювання, з вимогами щодо оформлення звітної документації та провела інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

Тетяна Іванівна розповіла про вимоги до виробничого процесу в літературно-меморіальному музеї, показала зразки звітної документації та презентації до них.

Наталія Іванівна окреслила завдання змістового модуля «Українська література», зосередила особливу увагу на особливості роботи старшого наукового співробітника літературно-меморіального музею та про можливість підвищити фахову компетентність студентів під проходження практики на методичних платформах «Всеосвіта», «EdEra», «PROMETEUS».

Бажаємо студентам першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література) успішно пройти виробничу філологічну практику в Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного та зреалізувати всі завдання.

You may also like...