Відбулося засідання робочої групи з перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На факультеті філології та журналістики 25 травня 2021 р. відбулося онлайн-засідання з перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У заході взяли участь декан факультету кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Кирильчук, завідувач кафедри української мови кандидат філологічних наук, доцент Ірина Павлова; зовнішня стейкголдерка завідувач відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної освіти імені М. В. Остроградського, методист української мови та літератури Ольга Коваленко, внутрішня стейкголдерка магістрантка групи УМ–51 факультету філології та журналістики Альона Глубока; рецензенти – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист КЗ «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області» Тетяна Смолова, учитель української мови та літератури, німецької мови Полтавської ЗОШ
І–ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області Лілія Солодка; члени робочої групи – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Світлана Ленська, кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови Людмила Дейна.

Декан факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук привітала присутніх із Днем філолога, побажала плідної роботи в обговоренні освітньо-професійної програми, поінформувала про міжнародне співробітництво факультету, академічну мобільність для студентів за проєктом Європейського Союзу Erasmus+, КА2 з університетським Коледжем Копенгагена (м. Копенгаген, Данія), з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина), паралельне навчання у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохов, Польща). Завідувач кафедри української мови Ірина Павлова наголосила на важливості конструктивного діалогу між учасниками освітнього процесу та роботодавцями, на необхідності системного підходу до формування переліку компонент освітньої програми, їхній орієнтації на якнайповнішу реалізацію очікуваних результатів навчання.

Гарант освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література» другого (магістерського) рівня вищої освіти кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Світлана Педченко представила склад робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми, поінформувала про особливості структури та змістового наповнення ОПП, наголосивши на тому, що обговорювана програма спрямована на забезпечення принципів академічної доброчесності, відповідність критеріям якості сучасної вищої освіти, формування в здобувачів необхідних для професійного зростання фахових компетентностей.

Члени робочі групи взяли активну участь в обговоренні запропонованого проєкту. Завідувач відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної освіти імені М. В. Остроградського Ольга Коваленко зауважила, що розглядана програма повинна вможливити підготовку кваліфікованого фахівця, який мобільно реагуватиме на всі виклики освітнього сьогодення. Професор кафедри української літератури, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та акредитації Світлана Ленська поінформувала присутніх про чинні в університеті механізми дотримання принципів академічної доброчесності. Студенти та випускники факультету схвально оцінили проєкт ОПП, якісна підготовка якого та системне впровадження засвідчують високий рівень партнерства, урахування думок усіх учасників освітнього процесу.

За результатами засідання ухвалили рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література»  другого (магістерського) рівня вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування.

Інші новини: