20 травня 2021 року на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося онлайн-засідання робочих груп із перегляду та оновлення освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

У заході взяли участь зовнішні стейкголдерки, зосібна директорка Заводської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Лохвицького району Полтавської області Наталія Дроб’язко, директорка Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області Наталія Тараненко; рецензенти –  доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Валентина Біляцька, директор комунального закладу «Інклюзивний ресурсний центр Полтавської міської ради» Сергій Зайцев, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області» Ольга Петренко.

Декан факультету кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Оксана Кирильчук привітала присутніх із Днем вишиванки, побажала плідної роботи в обговоренні освітньо-професійних програм, поінформувала про міжнародне співробітництво факультету, академічну мобільність для студентів за проєктом Європейського Союзу Erasmus+, КА2 з університетським Коледжем Копенгагена (м. Копенгаген, Данія), з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина), паралельне навчання у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохов, Польща).

Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Тетяна Ніколашина представила склад проєктної групи – кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Ганну Радько, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри української мови Наталію Лукаш, студентку групи У(р)–41 Вікторію Альберт, зовнішню стейкголдерку директорку Заводської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Лохвицького району Полтавської області Наталію Дроб’язко, проаналізувала особливості структури та змістового наповнення ОПП.

Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри української мови Ірина Павлова представила склад проєктної групи – кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Наталію Зінченко, кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської та німецької філології Руслану Шрамко, студентку групи У(а/н)–42 Марину Тихоненко та зовнішню стейкголдерку директорку Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області Наталію Тараненко, проаналізувала освітні компоненти програми, особливу увагу звернула на цикл вибіркових компонент і наголосила на тому, що додаткову спеціалізацію забезпечує кафедра англійської та німецької філології (завідувачка кафедри – доц. Марина Зуєнко).

Гаранти ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня висловили подяку зовнішнім стейкголдеркам та рецензентам за пропозиції щодо проведення виробничої практики з урахуванням сучасних викликів розбудови української школи.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Руслана Шрамко окреслила важливість теоретичної підготовки студентів з англійської мови, указавши, що «Теоретичний курс англійської мови» дає здобувачам освіти змогу ознайомитися з сучасними тенденціями в навчанні фонетики, лексикології, граматики й стилістики іноземної мови, озброює їх умінням вільно орієнтуватися в англомовному дискурсі ХХІ століття. Вона також висвітлила безсумнівну перевагу роботи з волонтерами Корпусу миру в межах навчальної програми, адже студенти отримують унікальний шанс безпосереднього спілкування з носіями іноземної мови на високопрофесійному рівні. Прикметно, що в межах курсу «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)» здобувачі пройшли експрес-курс есеїстики, озброївшись навичками якісної підготовки власного портфоліо англійською мовою. 

Рецензентка доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Валентина Біляцька зазначила, що представлені ОПП заслуговують схвалення й можуть бути використані в освітньому процесі для підготовки учителів української мови та літератури за першим освітнім рівнем «бакалавр».

При складанні ОПП були враховані пропозиції студентів і випускників факультету філології та журналістики університету щодо компонент фахового спрямування.

За результатами засідання робочих груп із перегляду та оновлення ОПП ухвалено рішення оприлюднити на сайті університету в рубриці «Освітні програми» обговорені проєкти освітньо-професійних програм «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Українська мова і література та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для подальшого обговорення та рецензування.

You may also like...