Аспіранти ПНПУ імені В.Г. Короленка опанували курс «Методологія CLIL» англійською мовою в межах міжнародного проєкту Erasmus+ (КА2) MultiEd

Протягом жовтня-листопада 2021 р. аспіранти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, які навчаються на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії), опанували курс «Методологія CLIL» англійською мовою (викладачка – докторка філологічних наук професорка завідувачка кафедри світової літератури Ольга Ніколенко).  

«Методологія CLIL» (3 кредити) є обов’язковим компонентом в освітньо-наукових  програмах для третього рівня вищої освіти (доктор філософії) ПНПУ імені В.Г. Короленка: 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 033 Філософія,  035 Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія. Відповідно до умов проєкту Erasmus+ (КА2) MultiEd викладання курсу здійснюється англійською мовою.

Протягом вивчення курсу «Методологія CLIL» аспіранти познайомилися з концептуальними засадами CLIL (Content and Language Integrated Learning) – сучасної педагогічної методології, яка нині активно використовується в закладах середньої і вищої освіти країн Євросоюзу та України, дозволяє здійснювати викладацьку діяльність, ефективно навчати, передавати предметні знання, уміння, навички засобами іноземної мови.

Аспіранти (Л. Головач, Н. Комлик, О. Москаленко, А. Бурда, Т. Черняк, Т. Кісельова, А. Подгорна, О. Черевко та ін.)  представили англійською мовою презентації-огляди сучасних європейських теорій і практик CLIL, взяли участь у дискусіях щодо переваг і проблем застосування CLIL у закладах середньої та вищої освіти, а також навчилися використовувати методику CLIL на практиці – в освітній і науковій діяльності.  

Обов’язковий освітній компонент «Методологія CLIL» спрямований на забезпечення Постанови Кабінету Міністрів № 261, пункт 25 (2016), Рекомендацій Європейської Ради в галузі освіти (2018) і уведений до ОНП з 2020 р. в межах реалізації ПНПУ імені В.Г. Короленка міжнародного освітнього проєкту Erasmus+ на рівні КА2 «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd» (15.11.2019 – 14.11. 2022), що має на меті розвинути викладацькі компетентності в контексті вимог Євросоюзу та євроінтеграції України. Організацію і координацію проєкту MultiEd в ПНПУ імені В.Г. Короленка здійснює відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків (начальник відділу Ірина Когут).

У feedback щодо курсу «Методологія CLIL» здобувачі освіти відзначили теоретичну й практичну цінність курсу, змістовність і ґрунтовність лекцій і практичних занять, набуття нових інтегрованих (предметно-мовних) умінь і навичок,  розвиток мовленнєвої компетентності з англійської мови, комфортну і творчу атмосферу, що панувала на заняттях. Аспіранти запропонували продовжити й розширити курс «Методологія CLIL», запровадити викладання окремих ОК (відповідно до фаху) іноземною мовою.

You may also like...