Відбулася гостьова лекція доцентки Тетяни Ніколашиної для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) педагогічних університетів

22 листопада 2021 року на запрошення завідувачки кафедри українознавства і лінгводидатики, професорки, докторки філологічних наук Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Олени Маленко доцентка кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Тетяна Ніколашина прочитала лекцію в режимі відеоконференції на платформі «Zoom» з дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Тема лекції «Сучасний урок української мови в умовах Нової української школи» зумовлена запитами шкільної мовної освіти. До активного спілкування на лекції долучилися викладачі курсу методики навчання української мови та студенти ЗВО.

Тетяна Ніколашина ознайомила слухачів із теоретичним аспектом сучасного уроку ‑ вимогами НУШ до формування предметних компетентностей учнів у процесі опанування української мови, новітніми підходами до шкільної мовної освіти, технологією STREAM, яка реалізується за допомогою міждисциплінарного підходу, що передбачає поєднання гуманітарних, точних та природничих наук.

Практичною частиною лекції стала презентація розробки авторського уроку для 6 класу на тему «Розряди прикметника», підготовленої з урахуванням вимог НУШ до формування мовних та мовленнєвих компетентностей, до розвитку емоційного інтелекту учнів, до формування в їхній свідомості конкретного мислеобразу на мовному та соціокультурному матеріалі.

Після лекції розгорнулася жвава дискусія й рефлексія за участі викладачів і студентів. Це було цікаво, емоційно, пізнавально й корисно! Викладачі-методисти, студенти висловили вдячність Тетяні Ніколашиній за актуальну й змістовну лекцію, яка мотивувала студентів до подальшого саморозвитку та самовдосконалення.

Дякуємо нашим освітнім партнерам Українському мовно-літературному факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та кафедрі українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за плідну науково-методичну співпрацю.

Інші новини: