Он-лайн зустріч партнерів міжнародного проєкту Еразмус+ КА2 “MultiEd” щодо розробки стратегії багатомовної освіти

На кінець листопада припадає звітній період з реалізації міжнародного проєкту Еразмус + КА 2 Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd.

19 листопада 2021 року на онлайн конференції були присутні понад 30 науковців-партнерів проєкту з університетів України: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у м. Бахмут, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Від ПНПУ імені В.Г.Короленка про результати виконання проєкту прозвітували начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Ірина Когут, менеджер міжнародного проєкту Еразмус+ КА2 “MultiEd”, завідувачка кафедри англійської та німецької філології Марина Зуєнко, доцент кафедри англійської та німецької філології, заступник декана факультету філології та журналістики Ірина Тимінська, доцент кафедри англійської та німецької філології Вікторія Кравченко. Модераторами конференції були державний експерт Марина Мруга, представник експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих, Міністерство освіти і науки України та Олександра Головко, координатор проєкту, Тартуський університет, Естонія.

Основою темою зустрічі була розробка стратегії багатомовної освіти в закладах вищої освіти. Експерт Марина Мруга ознайомила з рекомендаціями Міністерства освіти і науки щодо викладання фахових дисциплін англійською мовою у закладах вищої освіти.

22-26 листопада 2021 року заплановані онлайн зустрічі виконавців проєкту від ПНПУ імені В.Г. Короленка з метою обговорення висновків міжнародних експертів щодо якості силабусів, розроблених у рамках проєкту “MultiEd”. На зустрічах з академічною спільнотою відзначено успішну стратегію з реалізації проєкту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

You may also like...