Відбулося засідання робочих груп зі створення / оновлення освітньо-професійних програм для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 061 Журналістика

20 квітня 2023 р. на факультеті філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у змішаному форматі відбулося засідання робочих групи зі створення / оновлення освітньої-професійних програм «Журналістика» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

У заході взяли участь деканка факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук, завідувачка кафедри журналістики професорка Світлана Семенко (гарантка ОП «Журналістика» другого (магістерського) рівня), доцентка Марина Свалова (гарантка ОП «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня), заслужений журналіст України Анатолій Мішин, доцентка Леся Лисенко, старша викладачка Оксана Зелік, члени робочих груп: директорка департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Вікторія Пилипенко, керівник холдингу «Сіль.медіа», головний редактор сайтів «Сіль» та «Полтавська хвиля» Віталій Улибін, здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня освіти Юлія Харченко і здобувачка освіти другого (магістерського) рівня освіти Альона Ягольник. Як стейкголдерки до обговорення долучилися директорка ПП «Вісті Плюс» Юлія Шабля і здобувачка освіти Анна Дяченко.

Очільниця факультету філології та журналістики Оксана Кирильчук наголосила на важливості реалізації освітніх програм «Журналістика» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до викликів і потреб сучасної медіасфери.

Гарантка освітньої програми Світлана Семенко ознайомила присутніх зі стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 994 від 08 листопада 2022 р.). Вона зазначила, що проєкт освітньої програми магістерського рівня, представлений до розгляду, відповідає зафіксованим у стандарті загальним і спеціальним компетентностям та результатам навчання.

Демонструючи зміст і структуру проєктів програм, гарантки наголосили, що під час перегляду ОП було враховано побажання та зауваження стейкголдерів, випускників і здобувачів освіти, отриманих після аналізу моніторингу якості освіти. Також зазначили, що для посилення практичного складника програм бакалаврського та магістерського рівнів кафедра налагодила співпрацю та уклала Меморандум із Комісією журналістської етики.

Гарантка освітньої програми Марина Свалова зазначила, що важливим складником навчальної діяльності є виконання студентами індивідуальних та групових творчих проєктів (у рамках опанування обовʼязкових ОК, дисциплін за вибором студентів чи кафедральних профорієнтаційних, наукових та інших заходів), тому актуальною залишається співпраця зі стейкголдерами в цьому напрямі.

Проєкти програм викликали жваве обговорення. Вікторія Пилипенко відзначила цілісність і багатовекторність представленої магістерської програми, актуальність запропонованих дисциплін, наголосила на важливості введення тем, спрямованих на роботу з фейковою інформацією (з виконанням різнорівневих практичних завдань).

Віталій Улибін проаналізував проєкт ОП «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня і висловив пропозицію ввести до ОК «Медіастилістика» теми, присвячені аналізу маніпулятивних рекламних технологій. Запропонував урізноманітнити дисципліни питаннями медіавідображення конфліктності, функціонування медіаобразу війни після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, увести в освітні компоненти модулі, повʼязані з медіапсихологією.   

Юлія Харченко відзначила, що ОП Журналістика» першого (бакалаврського) рівня ураховує потреби регіону: багатопрофільність випускника забезпечують ОК «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Практикум з реклами», «Практикум із звʼязків з громадськістю», «Редакторський практикум», «Медіастилістика», «Менеджмент засобів масової інформації та медіапланування», виробничі практики. Водночас вона зауважила, що варто активніше залучати медіа полтавського регіону до взаємодії зі здобувачами: запрошувати на майстер-класи, проводити онлайн-екскурсії в редакціях, працювати з матеріалами регіональних видань.

Анатолій Мішин відзначив високу мотивованість майбутніх журналістів до професійного зростання, підтримав вивчення іноземної мови здобувачами першого та другого рівнів освіти, адже це необхідно для інтеграції української журналістики у європейський інформаційний простір.

Юлія Шабля акцентувала увагу на важливості всебічного вивчення зі здобувачами бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти Закону України «Про медіа».

Альона Ягольник запропонувала посилити практичну підготовку студентів бакалаврату й магістратури через розвиток редакторських навичок (наприклад, редагування медіатекстів під час проходження практик), звернула увагу на поглиблення аналітичного складника під час виконання навчальних завдань: через написання різножанрових аналітичних матеріалів, здійснення фрагментів журналістського розслідування, відпрацювання навичок фактчекінгу та групове обговорення результатів виконання навчальних завдань.

Анна Дяченко підтримала пропозицію щодо урізноманітнення форм роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з аналітичними жанрами, запропонувала доповнити перелік завдань із курсу «Медіастилістика» творчими проєктами групового характеру, спрямованими на формування навичок висвітлення актуальних тем різноманітними засобами медіамови.

Викладачі кафедри журналістики висловлюють подяку всім учасницям та учасникам засідання за підтримку освітньо-професійних програм і сподіваються на подальшу співпрацю.

You may also like...