Презентація результатів студентського наукового дослідження Ігоря Олюхи на факультеті української філології та журналістики

1 квітня в рамках тижня факультету української філології та журналістики відбулася презентація результатів наукового дослідження «Лінгвістична особистість Сергія Смеречинського» Ігоря Олюхи, студента групи УФ–41, для студентів І (бакалаврського) і ІІ (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (Українська мова та література), яку зорганізували доцент, завідувач кафедри української мови Ірина Павлова та доцент кафедри української мови Світлана Педченко.

На заході були присутні Оксана Кирильчук, декан факультету української філології та журналістики, Людмила Дейна, доцент кафедри української мови, Тетяна Ніколашина, доцент кафедри української мови, Наталія Лукаш, старший викладач кафедри української мови.

Дослідник скрупульозно обстежив мовознавчу спадщину Сергія Смеречинського, представлену в праці «Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою)» (1932 рік), проаналізував витоки формування елітарної, без перебільшення, лінгвоособистости, її місце на українській пуристичній мапі. Належну увагу доповідач приділив оцінці діяльности мовознавця його сучасниками та з’ясуванню впливу лінгвістичних поглядів Смеречинського на розвиток українського мовознавства доби незалежности.

Доповідь чітко структурована, її зміст науково виважений. Ігор бездоганно володіє матеріалом, уміє підтримувати увагу слухачів, цікаво й переконливо пояснює складні моменти представленого матеріалу, правильно закцентовує на значущому, упевнено дискутує з викладачами й студентами. А основне те, що він щиро вболіває за повернення українській мові її народної сутности.

Бажаємо Ігореві здійснення освітніх і наукових мрій.

You may also like...