АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ШЕКСПІРІАНИ

23 кітня 2020 року, в день народження Вільяма Шекспіра науковці і студенти різних міст відзначили дату проведенням наукового Zoom-семінару на тему «Шекспір і буремні часи». Організаторами семінару виступили доктор філологічних наук, професор Ольга Бандровська (Львівський національний університет імені Івана Франка) та кандидат філологічних наук, доцент Діана Мельник (Львівський національний університет імені Івана Франка); співорганізаторами стали академік академії педагогічних наук, доктор філологічних наук, професор Наталія Торкут (Запорізький національний університет) та кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Богдан Стороха (Полтавський національний педагогічний університеті імені В.Г.Короленка).

Тематика наукового семінару викристалізувалася в межах актуальних аспектів: переживання суспільством хвороби, епідемічного характеру зла, що захоплює суспільство, а також відображення його в літературі, у творчості Шекспіра зокрема. Були розглянуті такі літературно-історичні та культурологічні феномени, як епідемії в історії та мистецтві Західної Європи доби Середньовіччя і Відродження; Англія часів Шекспіра з точки зору епідемій, медицини і ролі карантинних заходів; мотиви чуми в творчості Вільяма Шекспіра; чума як метафора у творах Вільяма Шекспіра.

Своєрідним епіграфом до роботи семінару став епіграф до другої частини поетичної збірки Бертольта Брехта «Свендборзькі вірші» (1939): «У похмурі часи / Чи будуть співати пісень? / Їх будуть співати тоді / про похмурі часи», – перекидаючи місток: від сучасності із викликами епідемії – до поняття хвороби не лише як фізіологічного, але й соціально-політичного діагнозу епохи, коріння якого знаходиться в «чорній смерті» Середньовіччя (із символікою і практикою «танку смерті») і Відродження. Науково насичена зустріч засвідчила як актуальність обраної теми, так і невичерпність аспектів її дослідження для тих, хто цікавиться історією Європи, перетвореннями суспільного життя на мистецтво, а також творчістю Шекспіра та інших авторів, відкриваючи і перевідкриваючи літературу.

You may also like...