Розширення баз практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

З ініціативи ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Марини Вікторівни Гриньової та за сприяння очільниці факультету філології та журналістики Оксани Кирильчук, заступниці декана факультету філології та журналістики Ірини Тимінської, завідувачки кафедри англійської та німецької філології Марини Зуєнко укладені угоди з такими міжнародними компаніями, у яких функціонують великі перекладацькі відділи: товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРСКЛА-СТИЛЬ», Полтавська торгово-промислова палата, товариство з обмеженою відповідальністю “WorkConsult”, товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Укрбудмаш».

21 жовтня 2022 року проведена зустріч представників ТОВ «Завод Укрбудмаш» в особі засновника, власника Олега Кривохижі та заступника директора Сергія Назаренка зі студентами та магістрантами освітньої програми й викладачами кафедри англійської та німецької філології в рамках співробітництва з закордонними представництвами міжнародної торгової марки GlobeCore для розширення партнерських зв’язків, баз практики та можливостей працевлаштування випускників.

Мета виробничої практики з перекладу полягає в формуванні професійної компетентності філологів-перекладачів; використанні у практичній діяльності знань з теорії та практики перекладу та отримання досвіду роботи перекладачів у державних та недержавних організаціях, підприємствах; поглибленні знань студентів-магістрантів щодо перекладу ділової документації та медійного матеріалу відповідно до Рекомендацій Європейської комісії; фаховій адаптації до активної діяльності в професійних колективах; закріпленні вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних ІКТ; формуванні творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності та здійснення об’єктивної самооцінки професійної діяльності.

У вересні-жовтні 2022 року магістранти, майбутні фахівці з перекладу, пройшли виробничу практику на базі міжнародної організації ТОВ “WorkConsult”.

You may also like...