Навчаємося на виробництві: майбутні редактори здійснили освітню екскурсію до редакційно-видавничого відділу університету

20 лютого 2024 р. студенти II курсу першого освітнього рівня факультету української філології та журналістики денної форми навчання спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література)» (група У-21) та 035.01 Філологія (Українська мова та література) освітньої програми «Філологія (Українська мова та література)» (група УФ-21), які опановують сертифікатну освітню програму «Літературне редагування», разом із наставницею – старшою викладачкою кафедри української літератури Галиною Білик – здійснили навчальну екскурсію до редакційно-видавничого відділу Полтавського  національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з метою ближчого ознайомлення зі специфікою та структурою видавничої справи, редакторськими професіями й вимогами до них, етапами редакційно-видавничого процесу.

Керівник РВВ Сергій Романюк детально розповів здобувачам освіти про діяльність свого виробничого осередку, його штатне забезпечення, видавничу продукцію, послідовність опрацювання авторського оригіналу, технологічні процеси, які це супроводжують; продемонстрував технічні можливості відділу на стадії друку матеріалів, машини й прилади, які здійснюють цю роботу під керівництвом досвідченого фахівця; окреслив роль відділу у злагодженому функціюванні ЗВО й показав знакові університетські видання, які перемагали в конкурсі «Краща книга Полтавщини» впродовж кількох років.

Студентську молодь помітно зацікавило таке занурення в професію, системне споглядання тієї виробничої сфери, у якій вони, майбутні літературні редактори, зможуть стати важливою професійною ланкою. Було поставлено низку питань до Сергія Олександровича щодо організації праці літературного редактора, характеру взаємодії з авторами у видавничому процесі, можливості підготовки студентських видань у РВВ тощо й на всі отримано вичерпні відповіді та пояснення.

Освітня екскурсія підтвердила, що поєднання теорії й практичного досвіду в навчанні – це найефективніший шлях до професійного становлення. Дякуємо керівникові РВВ університету С. Романюку за сприяння в цьому й зичимо високих виробничих досягнень його колективу.

You may also like...